Lifecycle Management

Lifecycle Management kan vara utmanande, speciellt i större organisationer. Nya möjligheter öppnar sig kontinuerligt, innovation driver framgång och tempot är högt för att kunna ligga före sina konkurrenter. För att lyckas behöver du en sammanhängande plattform som stöder dina prestationer samt gör ditt arbete mer effektivt vid utveckling av applikationer eller produkter.

För att verkligen leverera en bra produkt till dina kunder måste även livscykelaspekten täckas in på områden som underhåll och förvaltning, verksamhet, kundvård och support. På det sättet sammanförs hela din organisation med VisionFlow. Du får en komplett plattform för programvaror och produkters livscykel som omfattar alla viktiga områden: projektledning, produkt- och releaseplanering, kravhantering, ärendehantering, felsökning, testledning, ändrings- och versionshantering och mer.

Hur kan det användas?

 • För idéer, krav och  önskemålshantering
 • Kravspecifikationer
 • Projektplanering och software road mapping
 • Tjänste- och applikationshantering
 • Felrapportering
 • Testhantering
 • Integration av källkod
 • Bygghantering
 • Konfigurationshantering
 • Customer Relationship Management, CRM
 • Kontraktshantering 

Vilka resultat kan du förvänta dig?

 • Projekt som levereras i tid och inom budget
 • Enklare att leda team som är geografiskt utspridda
 • Hålla koll på exempelvis releaser och byggen
 • Förbättrad effektivitet i hanteringen av Change Requests och möjlighet att följa dem till avslut
 • Effektiva diskussioner med kunder och kontakter med komplett spårbarhet 
 • Förbättrad kommunikation mellan olika team, exempelvis kundtjänst, underhåll- och utvecklingsteam
 • Enkel och smidig delning av planerade releaser och projektplaner mellan kunder och kollegor
 • Förbättrad kundnöjdhet