Inventariehantering

Med VisionFlow kan du bygga en komplett databas med all inventering av dina produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Det är lätt att koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Med VisionFlow får du en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan anslutas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Nyckelfunktioner

  • Produkt- och servicekatalog
  • Smart kontroll på relationer och länkar
  • Koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar
  • Kund- och kontakthantering
  • Koppla samman externa managementsystem för konfiguration så som Microsoft SCOM and Netsite
  • Fil- och dokumenthantering med komplett indexering och sökbarhet