Business Support

 VisionFlow förenklar alla aspekter av er Business Support. Låt din HR-avdelning och ditt marknadsföringsteam enkelt hantera ad hoc-lösningar lika väl som stora och små projekt. VisionFlow är ett kraftfullt system som hanterar alla typer av kunder och kontakter på ett och samma ställe i er organisation. Att dela information och kunskap har aldrig varit enklare. Några av de viktigaste funktionerna är flexibel aktivitets- och eventshantering, massutskick via e-post, CRM och avtalshantering. 

Nyckelfunktioner

 • Kund- och kontakthantering
 • Ärendehanteringssystem via email
 • Flexibel aktivitets- och eventshantering
 • Komplett spårbarhet med kund- och kontaktregistrering
 • Sälj- och marknadskalender med Outlookintegration
 • Produkt- och servicekatalog
 • Kontraktshantering
 • Fil- och dokumenthantering med komplett indexering och sökbarhet
 • Massutskick via e-post
 • Webformulär
 • Email-integration med mallar
 • Flexibel hantering av arbetsflöden och processer