CRM

Customer Relationship Management (CRM) är en filosofi där fokus ligger på kunden genom alla delar av en organisation. Målet är att skapa långsiktiga relationer och få nöjda kunder. VisionFlow ger dig verktyg för att hantera alla dina kundkontakter på ett ställe - enkelt och effektivt.
Kundinteraktionerna hanteras på en central plats oavsett i vilket sammanhang dialogen inleds. Det kan lika gärna vara före eller efter försäljning i samband med supportfrågor, eller under genomförandet av ett kundprojekt.

 Hur kan det användas?

 • Hantera alla kunder, prospekt och kontakter för hela organisationen på ett ställe
 • För att förbättra kundservicen oavsett om det är säljare, utvecklare eller leveransteamet som interagerar med kund
 • För att effektivt arbeta med offertförfrågningar och kundinformation via e-post, formulär, chatt eller telefon
 • För att hantera alla kundevent och aktiviteter i en central kalender samt tidslinje - Gantt
 • För att ha offerter, kontrakt och tjänsteavtal samlat på ett centralt ställe
 • För att hantera kundprojekt
 • Och mycket mer

Vilka resultat kan du förvänta dig?

 • Förbättrad säljeffektivitet och reducerad arbetsbelastning
 • Ökad försäljning per kund och tilläggsbeställningar
 • Förbättrad Lead Management
 • Ökad kundnöjdhet och kundlojalitet
 • Förbättrad kundservice och support
 • Förenklad kunskaps-och informationsdelning relaterat till kunder, produkter, tjänster och erbjudanden
 • Enklare säljprocesser och marknadsprojekt
 • Och mycket mer

Nyckelfunktioner

 • Kund- och kontakthantering
 • Ärendehanteringssystem via e-post
 • Personlig vy
 • Flexibel ärende- och eventhantering
 • Komplett spårbarhet med kund- och kontaktregistrering
 • Sälj-  och marknadskalender med Outlook-integration
 • Produkt- och tjänstekatalog
 • Kontraktshantering 
 • Fil och dokumenthantering med komplett indexering och sökbarhet
 • Möjlighet till massutskick via e-post
 • Webbformulär
 • Chattverktyg som enkelt integreras på webbsida
 • E-post-integration med mallar
 • Flexibel hantering av arbetsflöden och processer
 • Hantering av kundprojekt
 • SLA's med eskalering för att säkerställa att servicemål och mål för kundbehållning kan hållas
 • Dataimport och export kapacitet
 • Webbservice API för integration med back end system
 • Helt webbaserad med mobilapp
 • Och mycket mer