Helpdesk & Kundsupport

VisionFlow är ett kraftfullt verktyg för att leverera bra stöd för produkter eller tjänster till kunder och slutanvändare. Vår programvara är lätt att använda och mycket flexibel och konfigurerbar. Kom igång snabbt med hjälp av en enkel installation eller välj en mer avancerad uppsättning. 

Hur kan det användas?

 • Som ett kundsupportverktyg för att hantera inkommande frågor och önskemål via chatt, e-post, telefon eller formulär
 • Som ett internt supportverktyg för den egna organisationen
 • Som ett supportverktyg för produkter

Vilka resultat kan du förvänta dig?

 • Förkortade väntetider för kunder
 • Förbättrad effektivitet med 50 - 100%
 • Förbättrad agent produktivitet 
 • Ökat kundengagemang
 • All extern kommunikation i ett system med komplett spårbarhet
 • Lätt att lägga till en kundsupport på er webbsida
 • Möjlighet att lägga till en kunskapsbas för support dygnet runt
 • Inga kundärenden faller mellan stolarna
 • Förbättrad kundnöjdhet