Ärendehantering

VisionFlow är ett flexibelt mjukvarusystem för ärendehantering. Det kan användas för att hantera arbetsflöden och affärsprocesser effektivt och konsekvent i alla typer av organisationer. Ärenden behöver hanteras dagligen, vissa av dessa är schemalagda och andra är oplanerade. VisionFlow hjälper dig att hantera, organisera och kommunicera dessa ärenden effektivt så att arbetsflödena inom organisationen flyter på smidigt.

 Hur kan det användas? 

 • Hantering av ärenden och önskemål
 • Testning
 • Felsökning relaterat till er produkt eller tjänst
 • Hantera Service- och Change Request
 • Spårning av interna idéer och förslag
 • För kundtjänst och teknisk support
 • Planeringsmöten och events
 • För olika typer av ärendehantering via email, internt eller externt
 • Och mycket mer

Vilka resultat kan du förvänta dig?

 • Ökad effektivitet och produktivitet ( >50% är inte ovanligt)
 • Förkortad väntetid
 • Alla konversationer på ett ställe med fullständig spårbarhet
 • Förbättrad kvalitet på dina produkter, applikationer och system
 • Minskade underhållskostnader genom att ersätta flera system med endast ett system
 • Möjlighet att addera en kunskapsbas för din organisation
 • Inga ärenden faller mellan stolarna
 • Ökad kundnöjdhet
 • Och mycket mer