IT Service Management (ITSM)

VisionFlow är en flexibel och bred mjukvarusvit för IT Service Management. Alla delar i ITSM-processen blir mycket effektiva genom automatisering och VisionFlow är därför ett kraftfullt verktyg för alla typer av IT-företag, stora som små. Det stödjer det vedertagna ramverket för ITIL men kan också anpassas till valfritt internt arbetssätt som redan finns i organisationen.

Service Management på ett enkelt sätt

Incident management, Problem management, Change management, Release management, Configuration management, SLA, KM

Hur kan det användas?

 • Som ett allmänt projektledningsverktyg i hela organisationen
 • Som ett ärendehanteringsverktyg för att stödja olika arbetsflöden och processer inom organisationen
 • Som en kommunikationskanal för att diskutera projekt, krav eller bara allmänna idéer
 • För produkt- och mjukvaruutveckling
 • Som en Application Lifecycle Management (ALM) -plattform
 • Som ett internt eller externt kundtjänstverktyg 
 • För IT Service Management (ITSM / ITIL)
 • Och mycket mer

Vilka resultat kan du förvänta dig?

 • 25 - 50% färre samtal till kundtjänst
 • Förbättrad lösningsmöjlighet på första samtalet
 • Förbättrad effektivitet i kundtjänst
 • Bättre personal-och resursmaximering
 • Förbättrad kommunikation med total spårbarhet
 • Underlättad informations- och kunskapsdelning
 • Större kundnöjdhet
 • Större servicemöjlighet
 • Och mycket mer

Vem använder det?

Vår kundbas är varierande och vi har ett brett spektrum av kunder i många olika branscher. De sträcker sig från små nystartade företag till stora internationella företag, från ett par anställda till flera tusen. Det är vanligt att använda VisionFlow i hela organisationen som en effektiv plattform för kommunikation inom olika projekt och mellan avdelningar.

Nyckelfunktioner

 • Ärendehantering med aktiva länkar
 • Flexibelt och konfigurerbart
 • SLA och eskalering
 • Kalender för ändringar och publiceringar
 • Tidslinje/Gantt
 • Kund- och kontakthantering
 • Projektledningsfunktionalitet
 • Tidspårning för ledningsarbete
 • Grupp-chatt
 • Och mycket mer

Du kan använda VisionFlow för intern ITSM samt för att sälja och tillhandahålla programvara eller tjänster till externa kunder.