Projekthantering

Samla alla dina projekt på ett och samma ställe. All data, dokument, aktiviteter och projektmedlemmar kommer att vara tydligt organiserade och tillgängliga för projektgruppen när som helst och var som helst.

Med VisionFlow får du smidiga arbetsflöden utan förseningar - projekt som är färdiga i tid till minskade kostnader och med nöjda kunder.

 

Flexibel och effektiv projektledning

 • Hantera hela projektets livscykel från planering till implementering och uppföljning
 • Få tillgång till alla dina projekt när som helst, var som helst
 • Tilldela ärenden enkelt och definiera ansvarsområden
 • Håll koll på resurser, tid och kostnader
 • Sammarbeta enkelt även när arbetsgrupper är utspridda geografiskt
 • Kortare beslutstider utan tidsödande diskussioner och onödigt långa e-postmeddelanden
 • Förbättra insynen i projekten för projektledare, gruppmedlemmar och kunder
 • Arbeta agilt, lean eller traditionellt – olika metoder stöds inom projekten och arbetsgrupperna

Nyckelfunktioner

 • Projektplanering
 • Flexibel ärende- och aktivitetsspårning
 • Arbetsflödeshantering
 • Ärendetavla och Kanban med drag and drop
 • Tidslinje och Ganttvy med drag and drop
 • Resursfördelning
 • Projekt- och kontokalender för att schemalägga aktiviteter och möten
 • Tidsredovisning
 • Kostnadsredovisning
 • Gruppchatt
 • Rapporter
 • Dokumenthantering
 • Kontraktshantering