Produktutveckling

Stort värde för dina kunder

Lifecycle Management kan vara utmanande. Nya möjligheter öppnar sig kontinuerligt, innovation driver framgång och tempot är högt för att kunna ligga före sina konkurrenter. För att lyckas behöver du en sammanhängande plattform som stöder dina prestationer samt gör ditt arbete mer effektivt vid utveckling av applikationer eller produkter. Det blir effektivt för dig samtidigt som det ger ett stort värde till dina kunder.

Låt alla jobba i VisionFlow

För att verkligen leverera en bra produkt till dina kunder måste även livscykelaspekten täckas in på områden som underhåll och förvaltning, verksamhet, kundvård och support. På det sättet sammanförs hela din organisation med VisionFlow. Du får en komplett plattform för programvaror och produkters livscykel som omfattar alla viktiga områden: projektledning, produkt- och releaseplanering, kravhantering, ärendehantering, felsökning, testledning, ändrings- och versionshantering och mer.

Följ planen

Med VisionFlow kan du enkelt hålla reda på artefakter som releaser och utvecklingssteg.

Kommunicera bättre

Förbättrad kommunikation mellan team som till exempel support, underhåll och utvecklingsteam.

Samarbete

Samarbeta enkelt även när ditt team sitter på annan geografisk plats.