Inventariehantering

Skapa en kraftfull CMDB

Med VisionFlow kan du bygga en komplett databas med all inventering av dina produkter, hårdvara och/eller mjukvara. Det är lätt att koppla tillgångar till ärenden, problem och ändringar samt avtal och leverantörer. Med VisionFlow får du en kraftfull Configuration Management Data Base (CMDB) som kan anslutas till de flesta verktyg för skanning, importering och insamlande av data.

Ett prunkande produktträd

Med ett produktträd kan du definiera, kategorisera och hantera information om dina konfigurationsobjekt (CI), produkter, tjänster, komponenter och andra typer av tillgångar i din organisation. Håll koll på information och problem relaterade till dem. Produktträdet blir din katalog eller databas med alla dina produkter, applikationer och tillgångar. Liksom i hela VisionFlow kan du enkelt ändra terminologin så att det passar din organisation bäst.

Koppla samman

Länka dina produkter med incidenter, problem och förändringar. På så sätt får du en tydlig översikt över händelserna.

Konfigurationssystem

Anslut externa konfigurationshanteringssystem som Microsoft SCOM och Netsite.

Få kontroll

Håll reda på vilka kunder som använder en produkt eller tjänst, och följ även alla relaterade Service Level Agreements.