Service Management

Din nyckel till Service Management

VisionFlow är en flexibel och bred mjukvarusvit för Service Management, som kan användas i hela ditt företag. VisionFlow hanterar alla typer av processer och ärenden, kunder och kontakter på ett och samma ställe. Att samarbeta och dela information har aldrig varit enklare.

Med VisionFlow får du

  • Processer som är enkla och tydliga att följa.
  • Kontroll med total spårbarhet.
  • Automatiserade arbetsflöden som ger effektivitet i hela ditt företag.
  • Ett system som bygger broar mellan team och avdelningar samt med kunder och partners.
  • Effektiv kunskapshantering. All information är lättillgänglig och sökbar. Kunskapen är säkrad inom din verksamhet.

Enklare kunskapsdelning

Nu kan du förse ditt team med korrekt information, hantera olika typer av problem effektivt, ha kontroll på olika servicenivåer baserat på specifika avtal. Allt i ett system.

Unika processer

VisionFlow kan enkelt anpassas till varje företags unika arbetssätt inom t.ex. försäljning, HR, hantering, applikationsutveckling, drift och support.

Funktionerna du behöver

VisionFlow är ett perfekt system för servicehantering med välutvecklad servicekatalog, CMDB, kundtjänstportal, kunskapsbas, CRM och många fler viktiga funktioner.