Projekthantering

Ta dina projekt i mål

Samla alla projekt på ett och samma ställe. All data och alla dokument, aktiviteter och medlemmar kommer att vara tydligt organiserade och tillgängliga för projektgruppen när som helst och var som helst. Med VisionFlow får du smidiga arbetsflöden utan förseningar, vilket leder till projekt som är färdiga i tid, minskade kostnader och nöjda kunder.

Flexibel och effektiv projektledning

Du kan hantera hela projektets livscykel från planering, implementering och uppföljning i VisionFlow. Få tillgång till alla dina projekt när som helst, var som helst och tilldela uppgifter och definiera ansvarsområden enkelt. Håll koll på resurser, tid och kostnader och ta snabbare beslut utan tidsödande diskussioner och onödigt långa e-postmeddelanden. Alla vill jobba effektivt och flexibelt - och det är precis vad du gör med VisionFlow.

Agile, lean eller traditionell

Arbeta agilt, följ lean eller en traditionell metodik. Olika metoder stöds för dina projekt och team.

Samarbeta

Samarbeta enkelt även när ditt team sitter på olika geografiska platser.

Dela kunskap

Det ska vara enkelt att dela kunskap. Låt projektmedlemmar, styrgrupper, kunder och partner enkelt få ta del av information om projektets status.